Dokumenty Pracownicze

Z okazji Dnia Kobiet ZSP w Chełmsku Śląskim organizuje wyjazd do teatru do Wrocławia na spektakl pt.: "Mężczyzna idealny". Chętnych zapisujemy do piątku 22.02.18r. Ilość miejsc ograniczona. Wyjazd ok. godz. 15.30.


Świadczenie socjalne finansowane z funduszu nie jest świadczeniem należnym i ma charakter uznaniowy. Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone odmownie nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek świadczenia  z tego tytułu w późniejszym terminie. Załatwione odmownie wnioski osób uprawnionych nie wymagają uzasadnienia, a decyzja pracodawcy jest ostateczna.

/Rozdział III § 4 ust.3

Regulaminu ZFŚS, co oznacza, że jeżeli uprawniony nie złoży wniosku o przyznanie pomocy w wyznaczonym terminie, to nie otrzyma świadczenia.WNIOSEK O POMOC SOCJALNĄ:

  • okresu wiosenno-letniego - należy żłożyć do
  • okresu jesienno-zimowego - należy żłożyć do