Dokumenty Pracownicze

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO
W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM SERDECZNIE ZAPRASZA PRACOWNIKÓW SZKOŁY ORAZ EMERYTÓW NA SPOTKANIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 18 GRUDNIA (ŚRODA) O GODZINIE 16.00 NA STOŁÓWCE SZKOLNEJ


Świadczenie socjalne finansowane z funduszu nie jest świadczeniem należnym i ma charakter uznaniowy. Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone odmownie nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek świadczenia  z tego tytułu w późniejszym terminie. Załatwione odmownie wnioski osób uprawnionych nie wymagają uzasadnienia, a decyzja pracodawcy jest ostateczna.

/Rozdział III § 4 ust.3

Regulaminu ZFŚS, co oznacza, że jeżeli uprawniony nie złoży wniosku o przyznanie pomocy w wyznaczonym terminie, to nie otrzyma świadczenia.WNIOSEK O POMOC SOCJALNĄ:

  • okresu wiosenno-letniego - należy żłożyć do 05 marca 2021r. osobiście lub mailowo - zeskanowane z podpisem (wnioski do pobrania również w kadrach)
  • okresu jesienno-zimowego - należy żłożyć do