Ekomuzeum

Na terenie szkoły powstanie  Ekomuzeum szkoły i Chełmska Śląskiego. Będzie to miejsce otwarte dla wszystkich mieszkańców, uczniów i gości. Głównym celem realizacji ekomuzeum będzie ekspozycja źródeł historycznych dotyczących szkoły i Chełmska Śląskiego od roku 1945. Na potrzeby ekomuzeum zostaną zaadaptowane osobne pomieszczenia w budynku szkoły.

Dlatego zwracamy się z wielką prośbą do absolwentów, rodziców, dziadków i innych osób związanych ze szkołą w Chełmsku Śląskim - prosimy o ofiarowanie na potrzeby ekomuzeum  rzeczy związanych ze szkołą.

Każda nawet najmniejsza rzecz ma dla nas wartość, zależy nam na wszystkim, np.: stare zdjęcia, podręczniki, przybory szkolne /piórniki, linijki, tornistry/, zeszyty, mundurki, dyplomy, odznaki, legitymacje szkolne itp. 

Na Państwa prośbę dokumenty możemy skanować.

Rzeczy prosimy podpisać i składać na portierni w szkole - codziennie w godzinach funkcjonowania szkoły.

Koordynatorem działań jest p. Damian Skorupiński kontakt: 695 264 461

Z poważaniem
Dyrekcja i pracownicy szkoły.


Ekomuzeum
ZSP Chełmsko Śląskie

ul. Kolonia 14, 58-407 Chełmsko Śląskie

Ekomuzeum - etymologicznie termin "ekomuzeum" pochodzi od dwóch greckich słów: oikos, które oznacza "dom" w sensie symbolicznym, rozumiany jako środowisko, a odpowiadający dzisiejszemu pojęciu "mała ojczyzna", oraz museion jako zbiór rzeczy, (kolekcja od obiektów zainteresowania nauki czy historii cywilizacji) - dając w połączeniu zbiór rzeczy materialnych i niematerialnych związanych z miejscem pochodzenia i życia określonych ludzi, czyli muzeum "małej ojczyzny".

Są w równym stopniu muzeami czasu, jak i przestrzeni. Tak więc cechy naszego środowiska, które są ważne dla ludzi, ponieważ budują związki z przeszłością, mają szczególne znaczenie dla ekomuzeum.

Nie mniej znaczące są namacalne elementy pozostawione przez przodków - od kamiennych kręgów, steli i zabytków archeologicznych, zamków, zabudowań wiejskich, wyschniętych studni, po szałasy pasterskie czy tradycyjny układ pól - środowisko ukształtowane przez człowieka, które wiąże nas z przeszłością. Ekomuzea służą zachowaniu i interpretacji wszystkich tych elementów środowiska w celu odkrycia więzi łączących z przeszłością i poczucia przynależności.

Pomysł z założenia ekomuzeum nie jest poświęcone wszystkiemu, ale koncentruje się na jednym charakterystycznym elemencie, który stanowi podstawowy temat ekspozycji bądź tez zwierciadło lub tło dla przedstawienia bogactwa i różnorodności ciekawych obiektów i zjawisk i ich relacji do głównego tematu; często u podłoża ekomuzeum leży jakiś problem, który społeczność chce wspólnie rozwiązać.

Ludzie świadomi lokalnych wartości, zainteresowani ich szeroką prezentacją, pełni entuzjazmu i pasji oraz specjaliści wnoszący rzetelną wiedzę i kompetencje;

Partnerska współpraca w ramach ekomuzeum - niezbędna do stworzenia sieci "eksponatów", rozrzuconych po mniejszym lub większym terenie, sprzyjająca budowaniu więzi i integracji oraz wzmacnianiu lokalnej tożsamości;

Ekomuzeum jest przedsięwzięciem kompleksowym, co wymaga dostosowania struktury do prowadzenia rożnych form działalności. Jak każde muzeum powinno łączyć funkcje ochroniarskie z wystawienniczymi, powinno prowadzić działalność naukową i popularyzacyjną. Ze względu na podejście oddolne do realizacji tych zadań ekomuzeum ma równocześnie aktywizować mieszkańców i umożliwić aktywne zwiedzanie.

Przy rozwijaniu ekomuzeum należy uwzględnić w jego strukturze kilka podstawowych elementów:

 1. Centrum informacyjno - edukacyjne
 2. Zespół atrakcji
 3. Warsztaty i pokazy
 4. Cykliczne i okazjonalne imprezy

Ekomuzeum w Chełmsku Śląskim:

Cele szczegółowe: 

 • ekspozycja źródeł historycznych dotyczących szkoły i Chełmska Śląskiego
 • prezentacja dorobku szkoły przeszłości i teraźniejszości
 • prezentacja historii szkoły i Chełmska Śląskiego
 • gromadzenie i opieka nad eksponatami
 • zaangażowanie uczniów, rodziców i dziadków
 • zaangażowanie nauczycieli
 • zaangażowanie społeczeństwa Chełmska Śląskiego
 • wykorzystanie ekomuzeum do spotkań, warsztatów i pokazów
 • prowadzenie działalności kulturalno - edukacyjnej poprzez prelekcje, wykłady, wystawy i inne formy
 • organizacja wystaw stałych
 • organizacja wystaw czasowych zewnętrznych
 • organizacja wystaw okazjonalnych dotyczących szkoły i Chełmska Śląskiego
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły
 • nawiązanie współpracy z innymi ekomuzeami o podobnym charakterze na terenie kraju i zagranicy
 • organizacja prelekcji, pokazów filmowych , spotkań autorskich
 • promowanie patrona szkoły "Tkacze Chełmscy"
 • współpraca z samorządem gminnym, powiatowym, województwem
 • promowanie uzdolnień uczniów szkoły
 • ciekawe zagospodarowanie infrastruktury budynku szkoły
 • kształtowanie wśród uczniów postaw patriotycznych i prospołecznych
 • zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego dla przyszłych pokoleń
 • zachowanie źródeł historycznych historii szkoły i miejscowości przed zniszczeniem
 • zachęcanie uczniów, społeczeństwa do ciekawego spędzania czasu wolnego

Planowane zadania inwestycyjne:

 • remont pomieszczenia: równanie ścian, gipsowanie, malowanie ścian i sufitu
 • wymiana i montaż drzwi
 • projekt i montaż drzwi przeszklonych na holu
 • montaż paneli podłogowych
 • montaż aneksu kuchennego
 • montaż aneksu sanitarnego
 • montaż stołów i krzeseł na holu
 • montaż wieszaków ściennych na holu
 • wykonanie dodatkowej instalacji elektrycznej
 • montaż punktów oświetleniowych wystaw
 • montaż oświetlenia sufitowego
 • montaż włączników, gniazd, sterowników
 • montaż rzutnika i ekranu multimedialnego
 • montaż monitorów ściennych
 • montaż sprzętu nagłaśniającego
 • montaż elementów wystawowych:  kubiki, gabloty, półki, ściany
 • wykonanie kącika kawowego, zakup sprzętu, wyposażenia
 • wykonanie skanów materiałów do ekspozycji w mało i wielkoformatowych fotografii
 • montaż rolet okiennych
 • montaż alarmu przeciwwłamaniowego i przeciwpożarowego

Czas realizacji:  

 • 6 miesięcy

 


Pliki do pobrania