Biblioteka Szkolna

Opiekunem biblioteki szkolnej  jest Pani Marianna Fryc-Wyrostek


Godziny pracy biblioteki szkolnej

dzień tygodnia 
 
godziny pracy 

Poniedziałek
 
7:50 - 11:50

Wtorek
 
7:50 - 13:50

Środa
 
7:50 - 9:45

Czwartek
 
10:30 - 11:40

Piątek
 
7:50 - 12:45

Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim  rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów,  związane z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami. Biblioteka stwarza użytkownikom warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy, jej poszerzania i pogłębiania. Kształtuje kulturę czytelniczą i przygotowuje do korzystania z innych bibliotek oraz samokształcenia.

Biblioteka posiada bogate zbiory literatury pięknej i  popularno-naukowej. W bibliotece szkolnej są organizowane zajęcia i lekcje biblioteczne, a także różne konkursy.

Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim  łączy w sobie funkcję wypożyczalni i czytelni. Opiekunem biblioteki szkolnej  jest pani Marianna Fryc-Wyrostek.