Biblioteka Szkolna

Opiekunem biblioteki szkolnej w roku szkolnym 2018/2019 jest Pani Marianna Fryc-Wyrostek


Godziny Pracy Biblioteki Szkolnej

Dzień Tygodnia
 
Godzina

Poniedziałek
 
7:50 - 11:50

Wtorek
 
11:50 - 14:50

Środa
 
--------------------

Czwartek
 
10:50 - 14:50

Piątek
 
7:50 - 11:50

Biblioteka Zespołu Szkół im. Tkaczy Chełmskich łączy w sobie funkcję wypożyczalni i czytelni.

Biblioteka rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne związane z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami. Stwarza użytkownikom warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy, jej poszerzania i pogłębiania. Kształtuje kulturę czytelniczą i przygotowuje do korzystania z innych bibliotek oraz samokształcenia.

Dostarcza materiałów do różnych form zajęć dydaktyczno-wychowawczych (lekcji, zajęć dodatkowych, pracy domowej ucznia, zajęć kół zainteresowań, zajęć świetlicy).
Biblioteka posiada bogate zbiory literatury pięknej, popularno-naukowej, dziecięcej, księgozbiór podręczny, czasopisma, broszury. Księgozbiór jest wciąż wzbogacany o lektury szkolne, nowości z literatury dziecięcej, młodzieżowej, popularno-naukowej. Biblioteka dysponuje również zbiorami specjalnymi, są to dokumenty filmowe, dźwiękowe na odpowiednich nośnikach.

Dodatkowo do dyspozycji użytkowników jest sprzęt komputerowy, pozwalający na samodzielne zdobywanie i pogłębianie wiadomości. Urządzenia te umożliwiają propagowanie nowych form zdobywania informacji poprzez wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych.

Oprócz udostępniania zbiorów w bibliotece przygotowywane są wystawki tematyczne i okolicznościowe dotyczące aktualnej tematyki, zgodnie ze świętami kalendarzowymi i zaplanowanymi imprezami szkolnymi. Są organizowane i współorganizowane różne konkursy, zajęcia i lekcje biblioteczne .