Biblioteka Szkolna

Opiekunem biblioteki szkolnej  jest Pani Marianna Fryc-Wyrostek


Godziny pracy biblioteki szkolnej

dzień tygodnia 
 
godziny pracy 

Poniedziałek
 
8:45 - 9:45
10:35 - 11:35

Wtorek
 
8:55 - 9:50
10:35 - 13:05

Środa
 
biblioteka nieczynna 

Czwartek
 
8:45 - 14:20

Piątek
 
7:45 - 11:45

Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim  rozwija potrzeby czytelnicze i informacyjne uczniów,  związane z nauką szkolną i indywidualnymi zainteresowaniami. Biblioteka stwarza użytkownikom warunki do samodzielnego zdobywania wiedzy, jej poszerzania i pogłębiania. Kształtuje kulturę czytelniczą i przygotowuje do korzystania z innych bibliotek oraz samokształcenia.

Biblioteka posiada bogate zbiory literatury pięknej i  popularno-naukowej. Biblioteka dysponuje również zbiorami specjalnymi- są to dokumenty filmowe i dźwiękowe.

W bibliotece szkolnej są organizowane zajęcia i lekcje biblioteczne, a także różne konkursy.

Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim  łączy w sobie funkcję wypożyczalni i czytelni.

Na czas trwania pandemii  COVID-19 w bibliotece obowiązują szczególne procedury określone w osobnych zapisach. 

Książki będą zamawiane przez czytelników  za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub do wyłożonej skrzynki przy wejściu do budynku szkolnego.

Zwrot wypożyczonych i odbiór zamówionych egzemplarzy przez czytelników będzie odbywał się w wyznaczonym terminie i miejscu, przede wszystkim w pomieszczeniu klasowym przez bibliotekarza w godzinach pracy biblioteki. 

Po upływie okresu kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych materiałów bibliotecznych. 

Przed zwrotem egzemplarza książki przez czytelnika należy zwrócić uwagę na czystość i estetykę książki, wyprostować pogięte kartki, skleić  rozdarcia. usunąć zapisane ołówkiem notatki.