FZ

Aktualizacja 31.03.2023

Dokumenty składamy w sekretariacie szkoły 

Fundusz zdrowotny - 4 razy w roku - do 15 III, do 15 VI, do 15 IX, do 15 XII - nauczyciele i n-le emeryci, renciści.  - zał. 1, zał. 2

załączniki: 

Regulamin FZ

zał. nr 1

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej

zał. nr 2 

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach ...