Kontakt

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Chełmsku Śląskim
ul. Kolonia 14
58-420 Lubawka

sekretarz szkoły: 
mgr Magdalena Bieniek

tel. (075) 74-22-116 
 

numery wewnętrzne:
dyrektor- 20
w-ce dyrektor - 21
kierownik gosp. - 31
kadry- 22
świetlica- 23
księgowość- 24
sekretariat- 25
pokój n-lski - 26
pedagog - 27
kuchnia- 28
portiernia- 29
konserwator- 30
n-le wf - 33
biblioteka - 34
przedszkole - 35

adres e-mail:
zsp_chelmsko_slaskie@wp.pl
lub
spchelmsko@poczta.onet.pl 

e-PUAP:
/ZSPChelmskoSlaskie/SkrytkaESP