Kadra

dyrektor Zepsołu Szkół Publicznych w Chełmsku Śląskim
mgr Waldemar Szwalec
 
wicedyrektor ds. gimnazjum
mgr inż. Kinga Raczyńska
 
wicedyrektor ds. szkoły podstawowej 
 mgr Bożena Zachara
 
 pedagog szkolny
 mgr Grażyna Kowalczyk
 
 logopeda
 mgr Alicja Sarzyńska
 
zajecia biblioteczne/bibliotekarz
 mgr Marianna Fryc-Wyrostek
 
 język polski
 mgr Zuzanna Biroś
 mgr Alicja Sarzyńska
 mgr Iwona Gamoń
 
język angielski 
 mgr Roksana Król
mgr Joanna Matusik 
 
 język niemiecki
 mgr Marianna Fryc-Wyrostek
 
 matematyka
 mgr Anna Szwalec
 mgr Zofia Duszyńska
mgr Waldemar Szwalec
 mgr inż. Kinga Raczyńska
 
 fizyka
 mgr inż. Kinga Raczyńska
 
 chemia
 mgr Marek Zieliński
 
 biologia
 mgr Marek Zieliński
 
 przyroda
 mgr Marek Zieliński
 
 historia
 mgr Ewa Kociołek
 mgr Damian Skorupiński
mgr Elżbieta Matyszczak
 
 wos
 mgr Alicja Sarzyńska
 
 geografia
 mgr Anna Szwalec
 
 informatyka
 mgr Piotr Górny
 
 zajęcia komputerowe
 mgr Piotr Górny
 
 wychowanie fizyczne
 mgr Robert Król
 mgr Marcin Sarzyński
 
 muzyka
mgr Damian Skorupiński 
 
 plastyka
 mgr Agnieszka Zielińska
 
 technika
 mgr Agnieszka Zielińska
 
edukacja dla bezpieczeństwa 
mgr Waldemar Szwalec
 
 zajęcia artystyczne
 mgr Damian Skorupiński
 mgr Agnieszka Zielińska
 
 wychowanie do życia w rodzinie
 mgr Iwona Gamoń
 
 religia
 mgr Ewa Kocioek
 ks. mgr Stanisław Kowalski 
 
 nauczanie zintegrowane
 mgr Katarzyna Jasińska
 mgr Anna Głuchowska
 mgr Małgorzata Matusik
 mgr Bernadeta Dziedzic-Majka