Kadra/przedmioty

dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Chełmsku Śląskim
mgr Waldemar Szwalec
 
wicedyrektor ds. szkoły podstawowej
mgr  Damian Skorupiński
 
wicedyrektor ds. przedszkola
 mgr Bożena Zachara
 
 pedagog szkolny

 mgr Izabela Karłowski 

mgr Joanna Ptak 

 
 zajęcia logopedyczne
 mgr Alicja Sarzyńska
 
zajecia biblioteczne/bibliotekarz
 mgr Marianna Fryc-Wyrostek
 
 język polski
 mgr Zuzanna Biroś
 mgr Alicja Sarzyńska
 mgr Iwona Gamoń
 
język angielski 
 mgr Roksana Król
mgr Joanna Matusik 
mgr Anna Majerska

język niemiecki

 mgr Marianna Fryc-Wyrostek
 
 matematyka
 mgr Zofia Duszyńska
mgr Waldemar Szwalec
 mgr Bernarda Figlarska
 
 fizyka
 mgr Joanna Matusik
 
 chemia
 mgr Marek Zieliński
 
 biologia
 mgr Marek Zieliński
 
 przyroda
 mgr Marek Zieliński
 
 historia
 mgr Damian Skorupiński
mgr Elżbieta Matyszczak
 
 wos
 mgr Alicja Sarzyńska
 
 geografia
 mgr Ewa Bienias
 
 informatyka/ zajęcia komputerowe
 mgr Piotr Górny
 
 wychowanie fizyczne
 mgr Robert Król
 mgr Marcin Sarzyński
 
 muzyka
mgr Damian Skorupiński 
 
 plastyka
 mgr Agnieszka Zielińska
 
 technika
mgr Agnieszka Zielińska 
 
 
edukacja dla bezpieczeństwa 
mgr Małgorzata Matusik
 
 wychowanie do życia w rodzinie
 mgr Iwona Gamoń
 
 religia

 mgr Ewa Kocioek

mgr Brygida Gucwa

 
 nauczanie zintegrowane
 
 mgr Anna Głuchowska
 mgr Małgorzata Matusik

 mgr Bernadeta Dziedzic-Majka

nauczyciele wspomagający

mgr Grażyna Kowalczyk

mgr Ewa Kociołek 

dodatkowe zajęcia realizowane w szkole:

- terapia pedagogiczna

- rewalidacja ruchowa

- socjoterapia

- terapia logopedyczna

- zajęcia kreatywne

- zajęcia muzyczne

- zajęcia sportowe

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

- zajęcia matematyczne

- zajęcia językowe - j. angielski

- zajęcia przyrodnicze 

- nauczanie indywidualne

- zindywidualizowana ścieżka nauczania 

- zajęcia wspomagające proces uczenia się