Kadra/przedmioty

dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Chełmsku Śląskim
mgr Waldemar Szwalec
 
wicedyrektor ds. szkoły podstawowej
mgr  Damian Skorupiński
 
wicedyrektor ds. przedszkola
 mgr Alicja Sarzyńska
 

 pedagog szkolny

mgr Joanna Ptak 

mgr Izabela Karłowski 

pedagog specjalny 

mgr Szczepan Zając 

psycholog

mgr Marek Mitręga

 
 zajęcia logopedyczne
 mgr Alicja Sarzyńska
 
zajecia biblioteczne/bibliotekarz
 mgr Marianna Fryc-Wyrostek
 
 język polski
 mgr Zuzanna Biroś
 mgr Alicja Sarzyńska
 
 
język angielski 
 mgr Roksana Król
mgr Joanna Matusik 
 

język niemiecki

 mgr Marianna Fryc-Wyrostek
 
 matematyka
 
mgr Małgorzata Motyl 
 
 
 fizyka
 mgr Joanna Matusik
 
 chemia
 mgr Marek Zieliński
 
 biologia
 mgr Marek Zieliński
 
 przyroda
 mgr Marek Zieliński
 
 historia
 mgr Damian Skorupiński
mgr Elżbieta Matyszczak
 
 wos

 

mgr Elżbieta Matyszczak 

 

 
 geografia

 mgr Anna Szwalec

mgr Marek Zieliński

 
 informatyka/ zajęcia komputerowe
 mgr Piotr Górny
 
 wychowanie fizyczne
 mgr Robert Król
 mgr Waldemar Szwalec
 
 muzyka
mgr Damian Skorupiński 
 
 plastyka
 mgr Agnieszka Zielińska
 
 technika

mgr Waldemar Szwalec

mgr Agnieszka Zielińska

 
 
edukacja dla bezpieczeństwa 
mgr Waldemar Szwalec
 
 wychowanie do życia w rodzinie
 mgr Piotr Górny

 

doradztwo zawodowe

mgr Joanna Matusik 

 religia

 mgr Dorota Zasada

mgr ks. Stanisław Kowalski

 
 nauczanie zintegrowane
 
 ------------------------------------
 mgr Małgorzata Matusik - urlop zdrowotny

 mgr Bernadeta Dziedzic-Majka - urlop zdrowotny

mgr Magdalena Urbanek

mgr Patrycja Wiśniowska 

mgr Anna Głuchowska

mgr Joanna Ptak

mgr Elżbieta Kapołka

nauczyciele współorganizujący proces kształcenia 

mgr  Agnieszka Zielińska 

mgr Ewa Kociołek

dodatkowe zajęcia realizowane w szkole:

- terapia pedagogiczna

- rewalidacja 

- socjoterapia

- terapia logopedyczna

- zajęcia kreatywne

- zajęcia muzyczne

- zajęcia sportowe

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 

- zajęcia matematyczne

- zajęcia językowe - j. angielski

- zajęcia przyrodnicze 

- nauczanie indywidualne

- zajęcia wspomagające proces uczenia się 

- rewalidacja ruchowa