Cyberbezpieczeńśtwo

Krajowy System Cyberbezpieczeństwa

Realizując zadania wynikające z Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeńśtwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560 ze zm.) przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak przeciwdziałać tymi zagrożeniom.

Cyberbezpieczeństwo - zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 2 pkt. 4 ww. ustawy) to ?odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy?

 1. Na zagrożenia w cyberprzestrzeni:

 

 1. Ataki z tzw. narzędziem, wirusem oprogramowania (wirusy, robaki itp.),

 2. Kradzieże, kradzieże, modyfikacje lub niszczenie danych, blokowanie dostępu do usług, spamu (niechne lub niepotrzebne układy tożsamości tożsamości), np. socjotechniczne (phishing czyli wyłudzanie informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osoby lub instytucją.

 

 1. Sposoby zabezpieczenia się przed zagrożeniami:

 

 1. Stosuj politykę zaufania do indeksowania, wiadomości, wiadomości e-mailowe, które nakłaniają do obsługi poczty elektronicznej, które obsługują dane osobowe, opiekują się firmami, które obsługują, lubują osoby podające dane autoryzacyjne, które instalują aplikacje internetowe dostępu.

 2. Nie ujawniaj danych autoryzacyjnych do danych osobowych.

 3. Zainstaluj aplikacje tylko ze znanych i zaufanych źródeł.

 4. Nie otwieraj wiadomości e-mail i nie korzystaj z przesłanych linków nadawców, których nie znasz.

 5. Sprawdź e-mail, aby dowiedzieć się więcej, sprawdź w nagłówku wiadomości nadawcy: od (można znaleźć informacje) w tym polu na fałszywe adresy nadawcy

 6. adres konta email nadawcy adresu w polu ?Od? oraz ?Odpowiedz? ? różne adresy w tych polach mogą zatrzymać na oszustwa.

 7. Szyfruj dane poufne dane osobowe.

 8. Bezpieczeństwo wiadomości tekstowych (SMS).

- sprawdź adres url z którego domyślnie dany/instytucja wysyła do Ciebie smsy, cyberprzestępca może podszyć się pod własną tożsamością (odpowiednio definiując numer lub nazwę), w cyberprzestępcy podadzała podmiot/instytucję pod numer w książce adresowej, telefon zidentyfikuje go jako na sprzedawcęwiadomości sms.

 1. Jeśli na podejrzanej stronie podałeś swoje dane do logowania lub jeśli włamano się na Twoje konto email ? jak najszybciej zmień hasło.

 2. Chroń komputer, urządzenie mobilne, antywirusowe Twojem przez zagrożeniami typu; wirusy, robaki, robaki, robakami, wirusmi, wirusmi, narzędziami typu ransware, adware, keylogger, spyware, phishing narzędziami hakerskimi, backdoorami. rootkitami, bootkitami i exploitami.

 3. Aktualizuj system operacyjny, aplikacje użytkowe, programy antywirusowe, hamulce dodatkowe, zwiększające podatność na cyberzagro hakerzy, które znają system/aplikacji, mają takie usługi, które mają furtkę do korzystania z luk w aplikacji.

 4. Logowanie do e-usługi usługowej, bankowości internetowej bez aktualnego (wspieranego przez producenta systemu) systemu do duże ryzyko.

 5. Korzystaj z różnych haseł do różnych usług elektronicznych.

 6. Tam gdzie to możliwe (konta społecznościowe, konto email, usługi e-administracji, usługi finansowe) stosuj dwuetapowe uwierzytelnienie za pomocą np. sms, pinezki, aplikacje mające znaczenie dla aplikacji kody autoryzujące, tokenów, znaczenie.

 7. Regularnie zmieniaj hasło.

 8. Nie udostępniaj nikomu swoich haseł.

 9. Pracuj na wydarzeniach uprawnieńch użytkownika.

 10. Wykonuje kopie bezpieczeństwa.

 11. Skanuj podłączane urządzenia zewnętrzne.

 12. Skanuj regularnie dyski twarde twardego dysku na Twój komputer.

 13. Kontroluj uprawnienia instalowanych aplikacji.

 14. Unikaj z korzystania z darmowych sieci Wi-Fi.

 15. Podając poufne dane sprawdź czy stronę internetową posiada certyfikat SSL. Protokół SSL do standardu kodowania (zabezpieczania) przesyłanych danych pomiędzy przeglądarką a serwerem.

 16. Zadbaj o bezpieczeństwo routera (ustal silne hasło do sieci WI-FI, zmień nazwę sieci WI-Fi zmień hasło do panelu administratora, ustaw poziom zabezpieczeń połączenia z siecią Wi-FI np. WPA2 i wyższe, aktualizuj oprogramowanie routera, wyłącz funkcję WPS, aktywuj funkcję Gościnna Sieć Wi-Fi ?Guest Network?.

 17. Szyfruj dyski twarde komputera, przenośne.

 

 1. Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie sposobów zabezpieczania się przed zagrożeniami to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, smartphona czy też usług internetowych. Wszelkie porady bezpieczeństwa dla użytkowników tych urządzeń dostępne są na:

 

 1. Witrynie internetowej CSIRT NASK ? Zespołu Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego działającego na poziomie krajowym pod adresem: https://www.cert.pl

 2. Witrynie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyberbezpieczenstwo

 3. Stronie internetowej kampanii STÓJ-POMYŚL-POŁĄCZ po adresem: https://stojpomyslpolacz.pl

 4. Kampania ma na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo    https://akademia.nask.pl/publikacje/ https://dyzurnet.pl/

 

 1. Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa:  https://incydent.cert.pl/

Na osobistą odpowiedzialną za gwarantowaną akcesję akcesyjną Krajowego Systemu Cybernetycznego Informacyjnego Informatyki Informacyjnej, został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pan Tomasz Więckowski, dane kontaktowe:

- poczta e?mail:  iod2@synergiaconsulting.pl

- tel.: (+48) 693 337 954.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowego cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 1560 ze zm.).