Konto bankowe - obiady

Zespół Szkolno - Przedszkolny, ul. Kolonia 14, Chełmsko Śląskie

Nr konta: 81 1600 1462 1836 0576 6000 0003

Tytułem: obiady za m-c ............................... imię i nazwisko dziecka