Rekrutacja 2024/2025

REKRUTACJA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2024/2025

Szanowni Rodzice!

Dnia 02.04.2024r. rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2024/2025.

Wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu należy złożyć do pani wicedyrektor Alicji Sarzyńskiej do dnia 10.05.2024r.

24.05.2024r. zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

Od 27.05.2024r. do 03.06.2024r. należy złożyć pisemne potwierdzenie rodziców/ opiekunów kandydata w kwestii przyjęcia do danej placówki

Dnia 07.06.2024r. zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Wnioski znajdują się w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

Od 03.06.2024r. do 14.06.2024r.- złożenie wniosku

26.06.2024r.-  podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Od 01.07.2024r. do 22.07.2024r.- złożenie pisemnego potwierdzenia

Dnia 26.08.2024r. zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Dokumentacja do pobrania