Półkolonia 2021

PÓŁKOLONIA 2021

Termin:  05-16 lipca 2021

godz.: 9.00 - 13.00, w trakcie wycieczek - czas trwania wycieczki

posiłki: II śniadanie godz. 9.30, obiad godz. 12.30

miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim ul Kolonia 14, Chełmsko Śl.

plakat