Grupa artystyczno - poetycka

OTO TREŚĆ:

     Grupa Artystyczno- Poetycka działająca przy Bibliotece Szkolnej spotkała się 17 czerwca 2016r. o godz.17.00 po raz ostatni w tym roku szkolnym w Apostołach na zajęciach twórczych. Podczas "Wieczorku Poetyckiego" poeci zaprezentowali  wiersze własne oraz ulubionych poetów tematycznie nawiązujące do   przyrody.W trakcie spotkania, pod opieką p.Bożeny Zachary poznawali różne sposoby powstawania utworów poetyckich. Opowiadali także jak oni sami pracują nad swoimi utworami. Spotkanie to upłynęło w miłej atmosferze, młodzi poeci udali się do  " Źródełka zdrowej wody" oraz wpisali się do "Księgi Gości" zapowiadając, że spotkają się w tym samym miejscu we wrześniu, aby  zaprezentować swoje nowe utwory.