Pasowanie Pierwszoklasisty

Zgodnie z tradycją naszej szkoły 30 października 2018r. odbyła się uroczystość Pasowania na Ucznia Pierwszej Klasy. Na ten dzień uczniowie klasy 1 "a" czekali bardzo niecierpliwie. Poprzedzały go liczne przygotowania- uczniowie poznali: swoją szkołę, jej pracowników, kolegów, swoje prawa, ale też i obowiązki, Ojczyznę, symbole narodowe. Tego dnia pierwszoklasiści zdali swój pierwszy szkolny egzamin przed P. Burmistrz E. Kocembą, dyrektorem szkoły, nauczycielami, rodzicami i zaproszonymi gośćmi. To wspaniała lekcja patriotyzmu, gdyż podczas pasowania obecny był sztandar szkoły, a także odśpiewano  hymn. Nadało to uroczystości bardzo podniosły charakter.

Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych prezentowali swoje umiejętności recytatorskie, muzyczne, aktorskie. Następnie złożyli przyrzeczenie  na ręce Pani Dyrektor B. Zachary i Pani Dyrektor K. Raczyńskiej, po którym nastąpiło pasowanie uczniów i przyjęcie ich w poczet społeczności szkolnej. Uczniowie otrzymali od P. Burmistrz słodycze oraz odznaki "Przyjaciel Gminy". Wiele radości sprawiło dzieciom wręczenie pamiątkowych dyplomów, upominków od klas 2 i 3 oraz specjalnie przygotowanych przez rodziców na tą okazję kolorowych organizerów na przybory szkolne.  Uroczystość zakończył słodki poczęstunek i degustacja ciast przygotowanych przez rodziców.