Narodowe Czytanie 2019

Na ósme Narodowe Czytanie Para Prezydencka wybrała osiem lektur, które - jak zaznaczył Andrzej Duda - uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii.

Od ośmiu lat nasza szkoła  aktywnie włącza się w akcję Narodowego Czytania organizowaną pod honorowym patronatem Prezydenta RP.

7 września 2019 roku uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja szkoły wspólnie odczytali fragmenty, "Katarynki" Bolesława Prusa. Dużym powodzeniem cieszyły się również inne nowele, np. "Sachem".

Narodowe Czytanie było okazją do promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz uwrażliwiania na piękno języka polskiego.

Akcja odbyła się przy współpracy z Wiejskim Domem Kultury oraz Biblioteką Publiczną w Chełmsku Śląskim.