Bezpieczna droga - Komisarz Lew i Mrówka

Komisarz Lew i Mrówka z wizytą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chełmsku Śląskim

Dnia 11 września 2019r. w naszym przedszkolu gościli policjanci z Komendy Powiatowej Policji z Kamiennej Góry wraz z maskotką dolnośląskiej Policji Komisarzem Lwem oraz pracownikami PSB  Krzeszów i ich maskotką Mrówką. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy wychowankowie klas I-III SP i całego przedszkola wraz z opiekunami. Zostały przeprowadzone zajęcia teoretyczne i praktyczne dotyczące Bezpiecznej drogi do szkoły oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze we współpracy z Polskimi Składami Budowlanymi - Pagaz Krzeszów przygotowali zajęcia dla całego przedszkola oraz klas I-III SP. Podczas spotkania policjanci omówili dzieciom bezpieczne zachowanie na ulicy, omówili prawidłowe przechodzenie na przejściu dla pieszych, używania elementów odblaskowych bezpiecznego zachowania na dworze oraz w kontakcie z osobą. Zajęcia zostały urozmaicone obecnością dwóch maskotek Policji dolnośląskiej Komisarza Lwa oraz PSB Pagaz Mrówki, które wzbudzały wśród najmłodszych szczególne zainteresowanie. Tak samo jak w poprzednich spotkaniach w części praktycznej ze wszystkimi przedszkolakami policjanci przećwiczyli umiejętność korzystania z przejść dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem czynności do wykonania przed przejściem przez jezdnię. Na zakończenie spotkań Mrówka wraz z policjantką rozdawali dzieciom odblaski, kamizelki odblaskowe oraz słodycze ufundowane przez PSB Pagaz - Krzeszów. Uczestnicy spotkań chętnie pozowali do pamiątkowych zdjęć z "Komisarzem Lwem" i "Mrówką". Działania tego typu zdecydowanie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym.