Uroczyste Pasowanie na Ucznia

28 października odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Dzieci z klasy pierwszej wystąpiły przed społecznością szkolną dyrekcją, rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi. Uczniowie klasy pierwszej przedstawili program artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. To był egzamin, który zdali na szóstkę.

Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała pani dyrektor Bożena Zachara. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim.

Na zakończenie wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i kuferki edukacyjne od rodziców. Nie zabrakło też upominków od koleżanek i kolegów z klasy 2a. Dodatkową niespodzianką były zawieszki odblaskowe.