ZDALNE NAUCZANIE PRZEDŁUŻONE DO 26.04.20 r.

Nauczanie zdalne zostaje przedłużone do dnia 26 kwietnia 2020 r. Forma nauczania nie ulega zmianie i obowiązują zasady zawarte w informacji z 28.03.20 r. Obowiązuje plan lekcji umieszczony w dzienniku elektronicznym Librus. 

O wszelkich zmianch będziemy informować na bieżąco.