Komputery do zdalnego nauczania - informacja

Drodzy Rodzice, od 20 marca 2020r. związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzony został obowiązek zdalnego nauczania w szkołach.

Od samego początku trudno było zakładać przez jaki okres będzie on obowiązywał . Biorąc pod uwagę rozwój sytuacji i przedłużanie kolejnych okresów zdalnego nauczania, Dyrekcja Szkoły oraz Burmistrz Miasta Lubawka, podjęli stosowne działania, aby wspomóc uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym wykorzystując do tego celu zarówno sprzęt komputerowy będący na stanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim  jak i sprzęt zakupiony w ramach projektu doposażenia szkół w sprzęt komputerowy, sfinansowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: ?Powszechny dostęp do szybkiego Internetu?.

W tym celu po konsultacjach z wychowawcami i przeprowadzeniu wywiadów z rodzicami, wytypowano 18 uczniów mając na uwadze niedostateczne wyposażenie  ich w domowy sprzęt komputerowy.

  1. Dla 8 uczniów, od 21.04.2020 zostaną użyczone zestawy komputerowe stacjonarnych, stanowiących majątek szkoły.
  • Proces przekazania sprzętu koordynować będzie w klasach:

- I-VIII Dyrektor ZS-P w Chełmsko Śląskim
O szczegółach przekazania sprzętu, rodzice 18 uczniówzostaną bezpośrednio poinformowani telefonicznie.

 

  1. Dla 10 uczniów, jednak najszybciej od 27 kwietnia 2020r.(po dostarczeniu i skonfigurowaniu sprzętu) Gmina Lubawka użyczy 10 laptopów,
  • Proces przekazania tego sprzętu koordynować będzie Paweł Miechur z Urzędu Miasta w Lubawce, 
    O szczegółach przekazania sprzętu, rodzice 10 uczniów zostaną bezpośrednio poinformowani telefonicznie.

 

Ponadto dla 13 uczniów, którzy zadeklarowali niedostateczne wyposażenie w domowy sprzęt komputerowy i  oczekują na laptopy w każdej chwili może być wydany zestaw komputerowy stacjonarny stanowiący majątek szkoły.

 

UWAGA

Komputery i laptopy zarówno te szkolne jak i z urzędu zostaną użyczane uczniom tylko na czas zdalnego nauczania, a rodzice poprzez podpisanie umowy użyczenia wezmą pełną odpowiedzialność za powierzony im sprzęt komputerowy. W przypadku jego uszkodzenia będą zobowiązani do pokrycia kosztów naprawy.