KOMUNIKAT

SZANOWNI RODZICE!

 

 • od 20.05.2020r. mogą odbywać się w szkole za zgodą rodziców zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenia wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną,

 

 • od 25.05.2020r. mogą odbywać się w szkołach za zgodą rodziców zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I - III.     
  Jeżeli rodzice zdecydują się pozostawić dzieci w domu wówczas nadal będą prowadzone zajęcia zdalnego nauczania dla tych dzieci,

 

 • od 25.05.2020r. uczniowie klas ósmych będą mieli możliwość korzystania
  w szkołach z konsultacji ze wszystkich przedmiotów, zgodnie z planem lekcji jaki do tej pory obowiązuje a w szczególności z tych przedmiotów z których będzie odbywał się  egzamin ósmoklasisty.    
  Konsultacje będą dla uczniów dobrowolne.

 

 • od 01 06.2020r. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania w szkołach z konsultacji ze wszystkich przedmiotów.
  Konsultacje będą dla uczniów dobrowolne.

 

Należy podkreślić, że wszystkie w/w działania będą odbywały się zgodnie
z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje, rodzicom, zostaną podane za pomocą Dziennika elektronicznego  LIBRUS.

 

Burmistrz Miasta Lubawka /-/ Ewa Kocemba

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce /-/ Arkadiusz Rzepka

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Miszkowicach /-/ Elżbieta Król

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim /-/ Waldemar Szwalec