WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS 4-8

W dniu 08.09.2020 r. odbyły się wybory do rady Samorządu Uczniowskiego klas IV - VIII.

Opiekunem została Pani Joanna Matusik natomiast do składu zarządu SU dostali się następujący uczniowie:

  • Karol Kadłucki,
  • Oliwia Zając,
  • Julia Mincer,
  • Łucja Kolat,
  • Krzysztof Janik,
  • Agnieszka Zając,
  • Amelia Lelonek,
  • Hanna Waszczak.

Gratulacje