Powtórka przed egzaminem

Dnia 27.10.2021r. został przeprowadzony przez panią Magdalenę Sumiak-Łukowicz wykład dotyczący neologizmów w twórczości S. Lema. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach Festiwalu Nauki. Pani polonistka w trakcie interesującego wykładu przedstawiła klasie 8a podział na neologizmy obiegowe i artystyczne. Dodała, że neologizmy są tak popularne, ponieważ są przejawem rozwoju języka, kreatywności- każde słowo było przecież kiedyś nowe. Na zakończenie wykładu pani Magdalena zaproponowała klasie 8a szereg ćwiczeń, w trakcie których uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat słowotwórstwa.