Aktywna przerwa

Klasy 1-3 w ramach Aktywnej przerwy mają okazję brać udział w zajęciach i zabawach ruchowych.

Opiekun SU
R. Król
oraz
M. Urbanek