NIEWIDZIALNE RANY

W ciągu trzech dni wszystkie klasy naszej szkoły uczestniczyły w warsztatach zdrowia psychicznego pod nazwą ,,Niewidzialne rany" zorganizowane przez MGOPS w Lubawce. Spotkania prowadziła wykwalifikowana terapeutka. Tematyka warsztatów obejmowała najważniejsze aspekty zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, m.in: 

Niewidzialne rany Profilaktyka zdrowia psychicznego

-Czym jest kryzys, jakie ma fazy i jak sobie z nim poradzić?

-Depresja, lęki ? dostarczenie informacji na temat depresji, smutku, zachowań suicydalnych. - - Rozróżnianie tych zjawisk i mechanizmy ich występowania.

- Zrozumienie mechanizmów funkcjonowania psychicznego dziecka prowadzącego do  czynności zagrażających życiu.

- Czynniki ryzyka i czynniki chroniące ? depresji, zachowań autodestrukcyjnych.

- Profilaktyka zdrowia psychicznego.

- Sposoby rozwiązywania problemów.

- Rola zainteresowań, pasji, relacji podczas kryzysów.

- Niepokojące sygnały ? jak rozmawiać z osobą, która doświadcza kryzysów.