EKOMUZEUM OTWARTE

Przeszłość ? jest to dziś, tylko cokolwiek dalej.

 

 

Stowarzyszenie,, Wspólnie dla Chełmska?  zakończyło  realizację dwóch projektów grantowych, na które łączna kwota dofinansowania wynosiła 90.299,58 zł.

Ekomuzeum i Park Edukacji znajdują się na terenie Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Chełmsku Śląskim.

Ekomuzeum  historii szkoły i Chełmska Śląskiego ? na potrzeby tego przedsięwzięcia została wyremontowana jedna ze szkolnych sal, zakupiono gabloty oraz sprzęt audiowizualny.  Eksponaty związane z historią szkoły oraz wsi zostały dostarczone przez mieszkańców. Cenną rzeczą jest m.in. dziennik  szkolny z 1945 r.

Park Edukacji znajduję się za szkołą. Tam powstał nowy kwietnik, ustawione zostały ławki, stoły z   szachownicami oraz  urządzenia do zabawy w postaci instrumentów

Uroczyste otwarcie nastąpiło dnia 28 października. Symboliczne przecięcie wstęgi zaprowadziło gości do przeszłości szkoły oraz Chełmska. Kroniki szkolne, mundurki, dźwięk dzwonka, stare fotografie, dzienniki lekcyjne -  przywołały wspomnienia u zwiedzających. Młodsze pokolenie mogło na chwilę przenieść się do ,,tamtych czasów?, w których nosiło się tarczę ,,Wzorowy uczeń" lub ,,Ładnie piszę?. Do czasów, w których wspomnienia zapisywało się w kronikach szkolnych, a każdy uczeń miały mundurek z białym kołnierzykiem.

Prezes Stowarzyszenia ? Damian Skorupiński w formie prezentacji przybliżył gościom etapy realizacji poszczególnych zadań związanych z powstaniem i realizacją obu projektów.

 

 

 

 

Pliki do pobrania