Uroczyste Pasowanie na Ucznia

20 października w naszej szkole, był dniem szczególnym. Uczniowie klasy 1a i 1b zostali, uroczyście przyjęci do braci uczniowskiej. Program artystyczny w którym, zaprezentowali się uczniowie, wzbudził duży podziw, dla małych artystów. Pierwszaki pięknie śpiewały i recytowały wiersze. Podczas uroczystego pasowania na ucznia, ślubowali na sztandar szkoły, być dobrym Polakiem, strzec godności szkoły, uczyć się pilnie i być dobrym kolegom. Pani Dyrektor, dokonała aktu pasowania, dotykając symbolicznie, piórem ramienia dzieci. Wspaniałym zwieńczeniem uroczystości, były upominki i dyplomy. Po uroczystym apelu, pierwszaki z wychowawczyniami i rodzicami, spotkali się w Domu Kultury w Chełmsku Śląskim na słodki poczęstunek i zabawy. Jesteśmy przekonani, że słowa przysięgi, będą dla nich drogowskazem.