KONKURS PLASTYCZNY - LNIANA LALKA

             Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym Lniana Lalka

Praca konkursowa polega na własnoręcznym wykonaniu stroju dla lalki, postaci, formy autorskiej. Jednym dozwolonym  materiałem wykonania pracy konkursowej  jest len.

Dopuszcza się użycie gotowych modeli lalek, postaci z tworzywa sztucznego lub innego materiału, które będą bazą, modelem, manekinem wykonanej pracy konkursowej.

Przewidziano podział prac konkursowych na 3 kategorie - dzieci, młodzież, dorośli. Komisja konkursowa przyzna nagrody główne i wyróżnienia. Przewidziano wartościowe nagrody rzeczowe, dyplomy i upominki.

Organizatorzy planują prezentację zwycięskich prac podczas wystaw pokonkursowych w ZS-P w Chełmsku Śląskim oraz Jarmarku Tkaczy Śląskich w sierpniu 2024 r.

Organizatorzy udostępnią nieodpłatnie kawałki lnianych materiałów na potrzeby konkursu ( do wyczerpania posiadanych zapasów). Materiał lniany do odbierania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chełmsku Śląskim w godzinach pracy szkoły.

Pozostałe warunki udziału w konkursie oraz dokumenty do pobrania  niezbędne do zgłoszenia udziału w konkursie znajdą Państwo w regulaminie konkursu poniżej artykułu /na stronie  http://sp.chelmsko.eu/

Organizatorami konkursu są Zespół Szkolno-Przedszkolny w Chełmsku Śląskim, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chełmska Śląskiego Tkacze Śląscy oraz Stowarzyszenie Wspólnie dla Chełmska

 

Serdecznie zapraszamy.