EGZAMIN TRZECIOKLASISTY.

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU EDUKACJI

Po raz pierwszy w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty. Sprawdzian pisały dwie klasy trzecie -3a i 3b. Panie wychowawczynie Magadalena Urbaenk i Patrycja Wisniowska przez trzy lata przygotowywały swoich uczniów i uczennice do tego pierwszego w życiu młodego człowieka poważnego sprawdzianu wiedzy i umiejętności.Na początku sprawdzianu dyrektor szkoły Waldemar Szwalec życzył wszystkim uczniom pomyślności i wysokich wyników sprawdzianu.  Rodzice trzecioklasistów zadbali, aby ten dzień był szczególny i przyjażny dla dzieci. W sali ekomuzeum został przygotowany poczęstunek dla dzieci. Z niecierpliwością czekamy na wyniki sprawdzianu, tak indywidualne dla każdego ucznia jak i porównanie szkoły w skali ogólnopolskiej. 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty (OSKT) to coroczna akcja Operonu mająca na celu podsumowanie pierwszego etapu edukacji. Składa się z trzech części: polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej. Operon jako pierwszy w Polsce zaproponował nauczycielom przeprowadzenie sprawdzianu już w III klasie szkoły podstawowej.

OSKT to sprawdzian przyjazny dziecku. Został tak opracowany, by zapewnić komfort psychiczny trzecioklasistom i ograniczyć stres towarzyszący sprawdzianowi. Nieodłącznymi elementami OSKT są film z Bratkiem oraz bajka Bratka. Film oglądany przed sprawdzianem wyciszy uczniów i pomoże w skupieniu się przed rozwiązywaniem zadań, natomiast bajka czytana przez Nauczyciela uspokaja dzieci po zakończeniu sprawdzianu.

Bohaterem filmu i bajki terapeutycznej jest Bratek ? postać znana i lubiana przez dzieci, która bawi, tłumaczy i oswaja je z nową, nieznaną sytuacją. Przekaz bajki sprawia, że dzieci czują się bardziej pewne siebie, cieszą się z sukcesów i uczą się doceniać swoje mocne strony. Poczucie własnej wartości ma niebagatelny wpływ na proces edukacyjny. Dziecko, które widzi swoje postępy, dostrzega sens wykonywanej pracy i jest lepiej zmotywowane do dalszych ćwiczeń, co w rezultacie skutkuje lepszymi wynikami.