Fotorelacja - XII Festyn Rodzinny

https://fotoaaleks.zalamo.com/s/festyn-zsp-chelmsko-sl-2

Serdeczenie dziękujemy Pani A. Aleksandrowicz za przygotowanie i udostępnienie fotorelacji.