Odbiór Końcowy - Parkiet Sali Gimnastycznej

W dniu 27 listopada 2018 r. odbył się odbiór końcowy wraz z przekazaniem do eksploatacji inwestycji pn. "Wymiana parkietu w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych im. Tkaczy Chełmskich w Chełmsku Śląskim".

Wymiana przebiegła sprawnie, komisja nie miała żadnych zastrzeżeń.

Już za tydzień dzieci będą mogły korzystać z nowo wyremontowanej sali gimnastycznej.