"MALI GENIUSZE" W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM

Od 01 października 2018 r. w ZSP im. Tkaczy Chełmskich (Szkoła Podstawowa) rozpoczęła się realizacja projektu "Mali geniusze - rozwój uczniów w Gminie Lubawka" - realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. 

Uczniowie i nauczyciele prowadzący zajęcia matematyczne i przyrodnicze rozwijają swoje pasje. A od teraz będzie to pełniejsze i łatwiejsze, bo do szkoły dojechały zamówione pomoce naukowe przeznaczone do pracowni:  matematycznej, fizycznej, geograficznej i biologiczno-chemicznej. W ramach projektu szkoła otrzymała mikroskopy, preparaty, szkło laboratoryjne, odczynniki chemiczne, globusy, mapy, książki, wagi laboratoryjne, zestawy elektryczne, modele brył i mnóstwo innych sprzętów niezbędnych do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Wszyscy bardzo się cieszą.

Szkolny koordynator  projektu: Anna Szwalec