Festyn Rodzinny

23 września odbył się IX Festyn Rodzinny. Dochód z festynu zostanie przeznaczony dla potrzebujących dzieci z chełmskiej szkoły i przedszkola oraz dofinansowanie remontu nawierzchni sali gimnastycznej. Mimo niesprzyjającej pogody, udały się wszystkie zorganizowane atrakcje i występy.