Akademia Bezpiecznego Puchatka

Podczas zajęć uczą się zachowania na drodze, zasad postępowania podczas wypadku, udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznym poruszaniem się w sieci.