Udział w przedstawieniu pt. "Lwie Serce"

Dzieci z ogromnym zainteresowaniem oglądały wzruszające przedstawienie              o umiłowaniu wolności, poświęceniu, pokonywaniu własnych słabości i o wielkiej miłości braterskiej, zdolnej zwyciężyć nawet śmierć.Opiekunami wycieczki byli: pani Alicja Sarzyńska, pani Alina Wróbel, pan Marcin Sarzyński.